Zkušenosti z podnikatelské činnosti v oboru fyzioterapie a fitness

V rámci druhého rozhovoru realizovaného v předmětu Start-up a Startupovské podnikání byla hostem Mgr. Lenka Fasnerová. Se studenty sdílela své zkušenosti z podnikání, kterému se věnuje již 20 let. Po přečtení rozhovoru se mimo jiné dozvíte, co jí inspirovalo k podnikání, jaké překážky musela překonat při zahájení podnikání, jaké marketingové nástroje využívá a jaké vlastnosti by měl mít podnikatel 21. století.

Autorka článku a rozhovoru: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. 
Manažerka Ústavu ekonomiky a managementu

Jak dlouho již podnikáte a co je předmětem Vašeho podnikání?
Podnikám již od roku 2002, v podstatě od té doby, co jsem dokončila VŠ a s tím souvisí i můj obor podnikání. Vystudovala jsem obor fyzioterapie a dále obor tělesná výchova a speciální pedagogika na Fakultě sportovních studií MU v Brně a v tomto oboru i podnikám. Nejprve jsem v Brně pracovala jako trenérka sportovního aerobiku a lektor v oboru fitness, dále jsem působila a působím také jako lektor v rámci vzdělávání dalších lektorů v oboru fitness, kde přednáším anatomii a zdravotní tělesnou výchovu.

Po přestěhování do Olomouce v roce 2007 jsem založila Centrum pohybu Olomouc a začala se věnovat fyzioterapii, tvorbě pohybových programů pro děti, rodiče, ale i dospělé a seniory a klienty s handicapem, hlavně vozíčkáře. Navázala jsem spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP, kde studenty fyzioterapie učím kondiční tělesnou výchovu a spolupracuji také s Fakultou tělesné kultury UP, kde v rámci projektů vstupuji do programu dalšího vzdělávání učitelů. Jsem také garantem pohybových aktivit Univerzity třetího věku při Filozofické fakultě UP. 

Kromě jiného jsem autorkou fitness programu Woudink, který jsem vytvořila ve spolupráci s výrobcem houpací desky = Woudie. Můj záběr podnikatelské činnosti je tedy velice široký. Od provozování Centra pohybu až po realizaci individuálních terapií s klienty.  

Co Vás inspirovalo k realizaci vybrané podnikatelské činnosti? Kde vznikl podnikatelský nápad?
Sama jsem vyrůstala v podnikatelském prostředí. Maminka začala podnikat hned v roce 1989 a tudíž jsem měla vzor v ní. Sama ráda udávám směr své práci a svým nápadům. Mé podnikání se naplno rozběhlo až po příchodu do Olomouce, tedy v roce 2007, kdy to byl vlastně impuls od mých budoucích klientů, jestli bych s nimi nechtěla začít cvičit. Sehnala jsem si první místo k pronájmu a začala realizovat lekce cvičení pro rodiče s dětmi a další aktivity se vzápětí začaly nabalovat. Jsem člověk, který rád propojuje nejen lidi, ale právě i aktivity. A tak se časem ke cvičení přidala i například prodejní činnost, to je nákup a prodej produktů spojených se zdravým životním stylem, sportovní oblečení, koloběžky a další. 

Máte nějaký vzor v osobnosti podnikatele v Olomouckém kraji, v ČR nebo ve světě?
Mým vzorem ve světě a snad i proto, že je to žena, je Mary Kay (i když kosmetiku její značky nepoužívám) a její koncept, který byl v té době nadčasový a svým způsobem je stále aktuální.  Další inspirací je mi např. Tomáš Baťa. 

Mapujete pravidelně nové trendy ve svém oboru podnikání? Jaké jsou?
Ano, trendy sleduji a je to víc než nutné, aby člověk udržel krok nejen s konkurencí, ale aby se také sám stále posouval. Obor fitness a pohybových aktivit podléhá stejně jako i jiné obory módním trendům, a pokud si chceme udržet klienta, je třeba jít s dobou. Pravidelně se účastním zahraničních kongresů, kde jsou představovány novinky v našem oboru, sleduji odbornou literaturu, výzkumy, ale i sociální sítě. 

Jaké překážky jste musela překonat při zahájení vašeho podnikání?
Musela jsem se hlavně poprat s legislativou a provozními podmínkami. Ale člověk se vše naučí. Dále to byl určitě rozpočet, který byl v začátku hodně omezený. A v neposlední řadě, to byla organizace času, neboť v té době jsem měla dvě opravdu malé děti. Jednomu synovi byly tři roky a druhý se právě narodil. 

Měla jste dostatek peněžních prostředků při zahájení podnikatelské činnosti nebo jste si musela půjčit?
Začínala jsem s půjčkou od přátel a úvěrem, který mi poskytla banka. Tenkrát to bylo 200 tisíc korun. V dnešní době by to pravděpodobně na rozjezd nestačilo.  

Jak se díváte na financování podnikání prostřednictvím crowdfundingu, úvěru nebo rizikového kapitálu?
Když jsem začínala s podnikáním já, tak kromě úvěru moc dalších možností nebylo. Myslím, že je výhodou, že dnes mohou podnikatelé využít i jiných možností. Některé jsou opravdu zajímavé a pokud máte skutečně dobrý nápad, kvalitní marketing může vše rychle vrátit. Myslím tím investice. 

Kdo jsou vaši zákazníci a máte již stálou klientelu? Jak dlouho Vám trvalo vybudování zákaznické základny?
Našimi zákazníky jsou rodiče, děti, senioři, dospělí...jsou to lidé, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, ale jsou to i klienti, kteří mají nějaké problémy, bolesti pohybového aparátu a hledají zdravé a vhodné pohybové aktivity.  

Ano, stálou klientelu máme a důkazem toho je, že místo, kde se v současné době Centrum pohybu nachází, je již čtvrtým místem, kde působíme, a klienti putují po Olomouci s námi. Klientelu si v podstatě budujeme stále, je to takový nikdy nekončící příběh. Ale řekla bych, že právě po 5 letech provozu, kdy jsme byli nuceni poprvé měnit místo působení a měli jsem samozřejmě strach, že o klienty přijdeme, nestalo se tak a klienti se přestěhovali s námi. 

Jaké nástroje marketingu jste využívala při zahájení podnikání a které využíváte nyní? Je v tom rozdíl?
Je v tom velký rozdíl. Hlavně mám pocit, že jsem v začátku podnikání ani žádný marketing nedělala. Maximálně vytištěné nějaké letáky, které jsem rozdávala při různých příležitostech. Časem jsem udělala web a sem tam nějaká barterová propagace v rádiu.  

Dnes jsou to hlavně sociální sítě, které naši klienti sledují a kde nás hledají. 

Jak jste přistupovala ke stanovení ceny svých poskytovaných služeb? Inspirovala jste se u konkurence nebo v zahraničí?
V rámci cenotvorby jsem si zjistila, za kolik poskytuje služby konkurence, a z toho jsem vycházela. Postupem času jsem ale zjistila, že se naše služby liší, a to nejen kvalitou, ale i obsahem, takže jsem pak stanovila prostě svou cenu, ale vždy s ohledem na konkurenceschopnost. 

Znáte svoji konkurenci v Olomouckém kraji a pravidelně ji sledujete? Je silná konkurence ve vaši oblasti podnikání?
Ano, znám a sleduji, kdo se kam posouvá, jaké služby nabízí a za kolik. Konkurence je veliká, ale je to i proto, že některé služby, které poskytuji, jsou v rámci fyzioterapie hrazeny pojišťovnou, a tudíž ve zdravotnickém zařízení za ně klient neplatí, kdežto u mě ano, protože nejsme zdravotnickým zařízením. Dále jsou naší konkurencí různé tělovýchovné a neziskové organizace, které dosáhnou na různé dotační programy, a tudíž nabízejí služby levněji než my. 

Začala jste ihned po zahájení podnikatelské činnosti generovat zisk?
Měla jsem to štěstí, že jsem začala v letech, kdy byla po mých službách velká poptávka, a ještě nebyla tak velká konkurence, takže ano, začala jsem generovat zisk v podstatě okamžitě. 

Využila jste v průběhu podnikání poradenské služby k tomu určených institucí, jako je např. Podnikatelský inkubátor, Vědeckotechnický park?
Této možnosti jsem nevyužila.

Jakou podporu podnikání byste uvítala z Olomouckého kraje?
Určitě bych uvítala možnosti networkingu či setkávání podnikatelů napříč obory.  

Jste členkou nějaké podnikatelské platformy, kde se scházíte s jinými podnikateli a řešíte společné problémy?
Jsem členkou podnikatelského klubu Smart network a ráda se účastním různých networkingových setkání a konferencí. 

Jaké osobnostní předpoklady a vlastnosti by měl mít podnikatel 21. století?
Nadšení a zápal pro svůj projekt. Víru v sebe sama. Měl by znát své silné a slabé stránky. Vytrvalost a houževnatost.  

Ovlivnila vaše podnikání pandemie Covid19? Jakým způsobem?
Ano a velmi, v podstatě zásadně. Vnímám to, tak, že byla doba před covidem a je doba po covidu. Moje podnikání bylo do té doby jen off – line.  Covidem se to vše změnilo a pokud jsme nechtěli ztratit naše klienty, museli jsme naskočit do on-line prostředí a naučit také naše klienty on-line používat.  

A stalo se vlastně i to, že část klientů zůstala v on-line prostředí, ale on-line prostředí nám přivedlo také nové klienty.

Ovlivňují nové komunikační technologie vaše podnikání? Jakým způsobem?
Navážu na předchozí otázku. Ovlivňují celé on-line prostředí, ať jsou to možnosti vysílání lekcí nebo prezentace na sociálních sítích. Je třeba tam být, i senioři sledují on-line svět. 

Pro mě to znamená i možnost natáčení kurzů cvičení a jejich prodej jako dalšího z našich produktů. 

Máte nějaká doporučení pro začínající podnikatele? Čemu se vyvarovat a jaké příležitosti využít?
Doporučení? Snad jen nehroutit se z prvního neúspěchu. I naše neúspěchy nás posouvají. Nebát se překážek, které nám podnikání přináší. A být otevřený, nebát se konkurence a být otevřený spolupráci. 

Rozhovor je součástí projektu realizovaného ve spolupráci s městem Olomouc.