Zlepšení digitálních prezentačních dovedností studentů díky projektu BESPOKE

V průběhu zimního semestru 2023 proběhlo pilotní kolo nahrávání studentských DPTP (digital pitch type) prezentací v rámci mezinárodního projektu BESPOKE. Projektu se aktivně zúčastnili studenti předmětu Logistický management v prezenční a kombinované formě. Bylo natočeno 26 krátkých videí v anglickém jazyce, která obsahovala jak samotnou prezentaci na konkrétní aktuální problém z oblasti logistiky a návrh jeho řešení, tak zpětnou vazbu od akademického pracovníka MVŠO a odborníka z nadnárodní průmyslové firmy. Studenti si tímto zdokonalili své prezentační dovednosti v digitálním světě, které mohou být pro jejich profesní život velmi důležité. Z realizovaných prezentací bylo vybráno 5 nejlepších, které byly odměny malým dárkem a budou použity pro účely projektu jako příklady dobré praxe. V následujícím období budou mít i další studenti MVŠO možnost využít díky projektu BESPOKE vytvořené materiály a zkušenosti z pilotního kola, k rozvoji svých digitálních prezentačních dovedností.

Díky tomuto mezinárodnímu projektu, poskytla MVŠO svým studentům další zajímavou oblast, kde mohou zdokonalit své schopnosti a dovednosti, velmi dobře uplatnitelné v praktickém životě, ať už při obhajobách svých absolventských prací, tak při osobních prezentacích ve výběrových řízeních, ale také například pří reportování na pravidelných poradách v korporátech.