Zprostředkování zaměstnání na lodích - podnikatelská cesta

V rámci druhého rozhovoru realizovaného v rámci předmětů Start-up a Start-upovské podnikání byl hostem Jiří Macháček ze společnosti EMPLOYMENT AGENCY. Se studenty sdílel své podnikatelské zkušenosti v oblasti zprostředkování zaměstnání na námořních výletních lodích. Po přečtení rozhovoru se mimo jiné dozvíte, co ho inspirovalo k podnikání, jaké překážky musel překonat při zahájení podnikání včetně doporučení pro začínajícího podnikatele.

Autorka článku a rozhovoru: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D
Manažerka Ústavu podnikové ekonomiky a podnikání 

Jak dlouho již podnikáte a co je předmětem Vašeho podnikání?

Podnikat jsem začal v roce 1995 v hostinské činnosti, provozoval jsem restauraci. O dva roky později jsem založil společnost Employmernt Agency a začal jsem zprostředkovávat zaměstnání na námořních a říčních výletních lodích v jejich restaurační a hotelové části. Jedná se o obsazování pracovních pozic číšníků, fotografů, kuchařů, pracovníků pečujících o děti atd.

Co Vás inspirovalo k realizaci vybrané podnikatelské činnosti?

Inspirací pro založení pracovní agentury byly pracovní zkušenosti rodinného příslušníka, který vystudoval v Gdyni (v Polsku) námořní vysokou školu (dříve se jmenovala Vyšší škola mořská) a pracoval jako námořní důstojník na nákladních lodích. Znal dobře pracovní prostředí a potřeby námořních společností. Zaměstnání na výletních lodích zprostředkovává naše agentura již 26 let.

Jaké překážky jste musel překonat při zahájení vašeho podnikání?

Na začátku podnikání jsem musel překonat nedostatky v anglickém jazyce a přesvědčit klienty o legálnosti tohoto zaměstnání v cizině, ale také o výhodách, které z práce na výletních lodích vyplývají.

Jak se díváte na financování podnikání prostřednictvím crowdfundingu, úvěru nebo rizikového kapitálu?

S uvedenými způsoby financování nemám vlastní zkušenosti. Ve své podnikatelské činnosti využívám jenom vlastní zdroje.

Kdo jsou vaši klienti? Jak dlouho Vám trvalo vybudování stálé klientské základny?

Klienty naší agentury jsou mladí lidé, kteří se rozhodli cestovat po světě a při tom si chtějí vydělat peníze. Vytvoření stálé klientely trvalo přibližně dva roky.

S jakými hlavními překážkami se nyní setkáváte ve vaší oblasti podnikání?

V dnešní době vidím hlavní problém v nezájmu o práci u mladé generace. Práce na výletních lodích vykonávají především lidé z Indonésie a Filipín.

Jaká je konkurence ve vaší oblasti podnikání?

V České republice nemám konkurenci. Zaměstnanci pro výletní lodě největších námořních společnosti (např. Carnival Cruise Line, Disney Cruise Line, Royal Caribbean International, Celebrity, Viking atd.) jsou zajišťovány výhradně prostřednictvím naší agentury. 

Ovlivnila vaše podnikání pandemie Covid-19? Jakým způsobem?

Ano, razantně. U výletních lodí byly pozastaveny plavby. V současné době poptávka po práci na výletních lodích klesla na minimum. Je to dáno nezájmem mladé generace a nedostatkem pracovníků z gastronomie, kteří během pandemie Covid-19 odešli z oboru.

Máte nějaká doporučení pro začínající podnikatele? Čemu se vyvarovat a jaké příležitosti využít?

Doporučuji, pokud je to možné, co nejvíce své podnikání omezit na lidské zdroje. Doporučil bych i využít svého instinktu a následovat své dobré myšlenky a nápady, nepromeškat čas dlouhými úvahami a zbavit se nerozhodnosti.

Jaké osobnostní předpoklady a vlastnosti by měl mít podnikatel 21. století?

Za nedůležitější považuji psychickou odolnost. Určitě je stále důležitá lidskost a používat „selský rozum“. Rovněž musí platit, že 1 + 1 = 2.

Podnikatel by také měl naslouchat starší generaci a přebrat od nich vše důležité pro 21.století. Správný podnikatel by měl umět přežít i v případě černého scénáře, jakým je blackout, respektive zhroucení systému.