Zveme vás na promoce absolventů MVŠO

Promoce jsou slavnostním akademickým obřadem, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům všech typů studijních programů, které MVŠO nabízí, vysokoškolský diplom. Ceremoniál je pro všechny promované absolventy významným mezníkem, na který budou vzpomínat po celý život.

Slavnostní promoční obřad se koná dne 29. 6. 2022 (středa) v sále Orbis BEA centra Olomouc.

Absolventi bakalářského programu od 10.00 hod.
Absolventi inženýrského programu od 13.00 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu. Více informací naleznete zde.

Počet hostů na promoci není omezen.