prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Odborný garant  | Ústav ekonomiky a managementu

Bohumil Král je excelentním odborníkem v oblasti manažerského účetnictví. Je dlouholetým členem Katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a rovněž Ústavu podnikové ekonomiky Moravské vysoké školy Olomouc. Na řadě dalších vysokých škol působí jako člen vědeckých rad. Ve své výukové praxi se orientuje hlavně na informační zajištění odpovědnostního, výkonového a procesního řízení. Jeho vědecká činnost je orientována v zásadě třemi směry: Prvním směrem je řešení otázek souvisejících s tvorbou a využitím manažersky orientovaných informačních systémů. Druhým jsou otázky spojené se světovým harmonizačním procesem finančního účetnictví a s jeho dopadem na legislativní a profesní řízení této oblasti v ČR. Třetím jsou otázky související s didaktickou sdělností výuky účetnictví a se zapracováním výstupů hlavně první výše uvedené oblasti do výukových programů. Rozsáhlá publikační činnost se zaměřuje zejména na oblasti manažerského účetnictví a mezinárodní harmonizace finančního účetnictví. Dlouhodobě se angažuje v oblasti profesního účetního vzdělávání; působí či působil jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních, člen Rady Komory auditorů České republiky (KA ČR) a předseda výboru pro auditorské zkoušky. Z titulu těchto dvou funkcí také působil v letech 2000 – 2003 jako reprezentant České republiky ve Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních (International Federation of Accountants – IFAC). Je také členem Výboru pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky Rady pro veřejný dohled nad auditem a Výkonného výboru KA ČR a místopředsedou výboru pro auditorské zkoušky. Široce spolupracuje s řadou podniků na zpracování projektů manažerského řízení.

Kontakt

bohumil.kral@mvso.cz

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost
 

Co se o mně napsalo