CSR

Manažer excelence

PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
manažerka excelence
+420 587 332 323
dana.bernardova@mvso.cz

Rámec:

  • CSR malých a středních podniků (ziskový i neziskový sektor)
  • Společenská odpovědnost jednotlivců (ISR – Individual Social Responsibility)
  • Podnikatelská etika

Lekce:

BC – E+M
– CSR projekty s MMSP s výstupy skutečných realizovaných projektů

Mgr. – E+M
– Etika a SR v MMSP
– Etika a SR zdravotních a sociálních služeb
– Podnikatelská etika

Pre/Post/MBA – HCI
– Etika a SR zdravotnických a sociálních služeb
 

Věda a výzkum:

ETA (malé a střední podniky)
– Interní projekt IGA na CSR ve veřejné správě

Business:

Poradenské a konzultační aktivity

Kurzy pro OK

Partneři:

ČR
– Serendipity o.p.s. (pan Baran)
– Asociace CSR v CR + konzultanti CSR v ČR 

International
– Univerzita v Petrohradě
– Univerzita v Budapešti