CSR

Rámec:

  • CSR malých a středních podniků (ziskový i neziskový sektor)
  • Společenská odpovědnost jednotlivců (ISR – Individual Social Responsibility)
  • Podnikatelská etika

Lekce:

BC – Ekonomika a management
– CSR projekty s MMSP s výstupy skutečných realizovaných projektů

Mgr. – Ekonomika a management
– Etika a společenská odpovědnost v malých a středních podnicích
– Etika a společenská odpovědnost zdravotních a sociálních služeb
– Podnikatelská etika

Pre/Post/MBA – Healthcare Innovations
– Etika a společenská odpovědnost zdravotnických a sociálních služeb
 

Věda a výzkum:

Business:

Poradenské a konzultační aktivity
Kurzy pro organizace – koncept CSR, Index CSR pro MMSP, Etika podnikání, práce s lidskými zdroji v organizacích

Partneři:

ČR
– Serendipity o.p.s. 
– Asociace CSR v CR + konzultanti CSR v ČR
– Firemní partneři při realizaci studentských projektů CSR
– Okresní hospodářská komora Olomouc
– Krajský úřad Olomouckého kraje

International
– Univerzita v Petrohradě
– Univerzita v Budapešti