Ing. Daniel Němec

Ústav managementu

  • Studium: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. – obor Ekonomika a management malých a středních podniků
  • Nejvyšší dosažený titul: Inženýr v oboru Ekonomika a management malých a středních podniků (2023)
  • Aktuální Excelence: Projektový a dotační management
  • Business praxe: Aplikace marketingové strategie sportovního oddílu

Kontakt

daniel.nemec@mvso.cz
Rektorát

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost