Digitalizace

Rámec:

  • Digitální technologie
  • Informačně-technologická infrastruktura

Lekce:

Mgr. - Ekonomika a management
– Digitální technologie II.
– Informačně-technologická infrastruktura II.

Pre/Post/MBA – Health Care inovation
– Digitální technologie v ZZ
– Informačně-technologická infrastruktura v ZZ
– ICT ve vzdělávání zdravotnických pracovníků

Česká i anglická verze

Věda a výzkum

Digitalizace ve zdravotnictví

Vzdělávání ICT zdravotnických pracovníků

Business:

Kurzy ICT pro LF UPOL a FN OL
ICT spolupráce na inovačních procesech ve ZZ
Healthcare Innovation – MBA

Partneři:

– Fakultní nemocnice Olomouc
– Lékařská fakulta Univerzity Palackého
– Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého
– Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
– TESCO SW