Gerald Robert Cohl

Externí spolupracovník | Centrum mezinárodních studií

Kontakt

gerald.cohl@mvso.cz
+420 606 330 217
kancelář B2.432

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost