PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D.

Akademický pracovník | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Jan Lavrinčík je uznávaným odborníkem ve třech klíčových oblastech, a sice v programování a algoritmizaci ve Visual Basic .NET, v produktovém motion videu a jeho využití v digitálním marketingu a také v obchodních systémech a strategiích pro akciové tituly, komodity, forex a kryptoměny. Dále se zajímá o technologie Apple a jejich využití v business sféře, a to zejména při práci s produktovým videem nebo u obchodních systémů. Výsledky své tvůrčí vědecké činnosti publikuje v monografiích, odborných periodicích a na vědeckých konferencích. Byl vedoucím řady bakalářských a diplomových prací. Aktuálně je vedoucím jedné práce SOČ. Dále je spoluautorem užitného vzoru.

Kontakt

jan.lavrincik@mvso.cz
+420 587 332 326

Konzultační hodiny

Středa: 13:00 – 15:00
Čtvrtek: 12:00 – 13:00

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost