JUDr. Jan Vylegala, Ph.D.

Akademický pracovník | Ústav společenských věd

  • Studium: Univerzita Palackého v Olomouci; doktorské studium – Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
  • Nejvyšší dosažený titul: Doktor práv (2013)
  • Aktuální Excelence: pracovní právo, soukromé právo, právo obchodních korporací, správní právo
  • Akademická praxe mimo MVŠO: vedení právní kliniky UPOL PF
  • Business praxe: v advokátní praxi poskytuje právní poradenství obchodním korporacím
  • Cílená Excelence: pracovní právo, soukromé právo, právo obchodních korporací, správní právo
  • Provozuje vlastní advokátní kancelář

Kontakt

jan.vylegala@mvso.cz
kancelář K2.237

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

 

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost