Ing. Jaroslav Škrabal

Akademický pracovník | Ústav ekonomiky a financí

  • Studium: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

  • Nejvyšší dosažený titul: inženýr v oboru Ekonomika a management (2017)
  • Aktuální Excelence: využití brownfieldů pro rozvoj podnikání na území České republiky
  • Cílená Excelence: řízení nemocnic ve vztahu ke kvalitě zdravotní péče
  • Vědecká a publikační činnost: je autorem a spoluautorem publikačních výstupů zaměřených na problematiku Lean managementu
    ve zdravotnických zařízeních, financování zdravotnictví na území České republiky a zemí V4

Kontakt

jaroslav.skrabal@mvso.cz
kancelář K2.224

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

 

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost