Doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Manažer ústavu | Ústav ekonomiky a managementu

Odborně se zaměřuje na problematiku soudobých koncepcí podnikové ekonomiky a managementu, podnikání, managementu inovací a manažerských simulačních her. Pedagogickou praxi nabyla působením na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzitě v Ostravě, kde rovněž habilitovala v oboru Podniková ekonomika a management. Praktické zkušenosti z podnikové sféry získala v oblasti nákupu, prodeje a marketingu za svého působení v průmyslových podnicích. Je autorkou a spoluautorkou příspěvků v odborných sbornících a publikacích zaměřených na uplatnění inovací v podniku a na problematiku ekonomiky a řízení podniku.

Kontakt

jindra.peterkova@mvso.cz
+420 587 332 309
kancelář B2.334

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost