RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.

Ústav aplikované matematiky a IT

  • Studium: Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fakulta
  • Nejvyšší dosažený titul: Ph.D. v oboru Matematická analýza (2002)
  • Aktuální excelence: Teoretické matematické disciplíny (diskrétní dynamické systémy – iterační systémy multifunkcí), aplikační matematické disciplíny (numerická a statistická analýza)
  • Akademická praxe mimo MVŠO: 1994–2022, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 2021-2023, AIXIAL s.r.o., Brno (smluvní výzkumná organizace)
  • Cílená excelence: prohloubení znalostí a získání know-how v oblastech: umělá inteligence, aplikační matematické disciplíny (statistická analýza)
  • Vědecká a publikační činnost: je autorem a spoluautorem publikačních výstupů zaměřených na problematiku iteračních systémů multifunkcí a fraktálních dimenzí

Kontakt

jiri.fiser@mvso.cz

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost