Mgr. Jitka Lidaříková

Prorektorka pro vnější vztahy

Mgr. Jitka Lidaříková je prorektorkou pro vnější vztahy a vysokoškolskou lektorkou angličtiny a němčiny, ve své profesní praxi se také specializuje na mezinárodní spolupráci a obchod. Absolvovala obor anglická filologie – německá filologie na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Čtyři roky žila v Londýně, kde pracovala v exportním oddělení firmy U-POL Ltd., která vyváží autolakýrnické produkty do více než 80 zemí světa. Prioritně měla na starosti zákazníky německy mluvících zemí, schvalovala jejich objednávky aj. Vyhodnocovala finanční situaci klientů z celého světa, určovala rizikovost potenciálních zákazníků a také rizikovost vzniklých pohledávek, byla zodpovědná za komunikaci s klienty ohledně plateb, reporting, upomínání a vymáhání pohledávek, nastavení kreditních limitů klientů, domlouvání platebního režimu odběratelů. Zastupovala manažera pro lodní a leteckou dopravu v době jeho nepřítomnosti. Překládala firemní texty a katalogy, nejčastěji z angličtiny do němčiny, či tlumočila při technických školeních. Po návratu do ČR nadále pracovala v oblasti exportu / importu a jako tlumočnice či překladatelka. V letech 2010 – 2017 působila na Moravské vysoké škole Olomouc (MVŠO) jako odborný garant sekce jazykové přípravy, vedla řadu odborných seminářů z oblast obchodní angličtiny a obchodní němčiny. V posledních letech se na MVŠO věnuje mezinárodní spolupráci. V rámci spolupráce s Česko-Slovensko-Čínskou komorou se specializuje na aktivity s Čínou a nadále tlumočí při vysoce odborných obchodních jednáních.

Kontakt

jitka.lidarikova@mvso.cz
+420 587 332 379
kancelář B2.434

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost