Ing. Jolana Skaličková, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav podnikové ekonomiky a podnikání

  • Studium: Vysoká škola Baňská – Technická univerzita Ostrava, program Ekonomie
  • Nejvyšší dosažený titul: Ph.D. v oboru Ekonomie (2018)
  • Aktuální Excelence: obecná ekonomie a ekonomika veřejného sektoru
  • Cílená Excelence: moderní trendy prostorové a ekonometrické analýzy, environmentální aspekty ekonomiky České republiky
    ve srovnání s EU
  • Vědecká a publikační činnost: svoje výstupy pravidelně prezentuje na odborných konferencích. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech

Kontakt

jolana.skalickova@mvso.cz
+420 587 332 258
kancelář K2.2 225

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost