Ing. Lenka Prachařová, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav Podnikové ekonomiky a podnikání

 • Studium: Vysoká škola Baňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
 • Nejvyšší dosažený titul: Ph.D. v oboru Hornictví a hornická geomechanika (2019)
 • Aktuální Excelence: ekonomické a finanční analýzy průmyslových podniků, ekonomicko-právní aspekty v těžebním průmyslu,
  audit a controlling, finanční analýzy a reporting, podnikové finance
 • Akademická praxe mimo MVŠO: VŠB-Technická univerzita Ostrava 
 • Business praxe: I4B administrativa v softwarové firmě 
 • Cílená Excelence: ekonomické a finanční analýzy průmyslových podniků, ekonomicko-právní aspekty v těžebním průmyslu,
  audit a controlling, finanční analýzy a reporting, podnikové finance
 • Vědecká a publikační činnost: je autorkou a spoluautorkou publikačních výstupů zaměřených na problematiku digitálních simulačních her, inovací v Průmyslu 4.0

Kontakt

lenka.pracharova@mvso.cz
+420 587 332 326
kancelář K2.236

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost