Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D.

Akademický pracovník | Ústav informatiky a matematiky
Vystudoval studijní program Inženýrská informatika, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě aplikované informatiky. V současné době  pokračuje v doktorském studijním programu. Ve své disertační práci se zabývá problematikou pojištění organizací proti kybernetickému riziku. Spolupracuje s firmou Principal Engineering, s.r.o. z Prahy na tvorbě metodických postupů v oblasti rizikového inženýrství. Je členem odborné organizace European Cyber Security Excellence Center, která sdružuje odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kontakt

lukas.pavlik@mvso.cz
+420 587 332 365
kancelář B2.333

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost