Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D.

Akademický pracovník | Ústav aplikované matematiky a IT
 • Studium: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě aplikované informatiky
 • Nejvyšší dosažený titul: Ph.D. v oboru Inženýrská informatika
 • Aktuální Excelence: Cyber Security, Podnikové informační systémy, Bezpečnost ICT a ochrana dat, digitální marketing
 • Akademická praxe mimo MVŠO: odborný asistent na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 • Business praxe: Spoluřešitel při zpracovávání digitálních povodňových plánů – Crisiss Consulting, s. r. o.; tvorba metodických
  postupů v oblasti analýzy rizik - firma Principal Engineering, s. r. o. 
 • Cílená Excelence: Cyber Security, Podnikové informační systémy, Bezpečnost ICT a ochrana dat, digitální marketing
 • Vědecká a publikační činnost: je autorem a spoluautorem publikačních výstupů zaměřených na problematiku Cyber Security,
  Bezpečnost ICT

Kontakt

lukas.pavlik@mvso.cz
+420 587 332 301
kancelář K2.223

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost