doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.

Ústav inovací ve zdravotnictví

  • Studium: Vysoká škola Baňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Eurospráva (magisterské studium), Ekonomické teorie (doktorské studium)
  • Nejvyšší dosažený titul: docentka v oboru Ekonomie (2021)
  • Aktuální Excelence: ekonomie blahobytu, ekonomie udržitelnosti a udržitelný rozvoj, ekonomie zdraví
  • Akademická praxe mimo MVŠO: odborný asistent a vědecký tajemník na Katedře regionální a environmentální ekonomiky a následně na Katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB-TUO, interní doktorand na Katedře ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TUO
  • Cílená Excelence: teorie a měření udržitelného rozvoje – dosažení pokroku v rozvoji metod měření, ekonomie zdraví – zvýšení efektivnosti zdravotních systémů
  • Vědecká a publikační činnost: autorka a spoluautorka publikačních výstupů zaměřených na teorii a měření udržitelného rozvoje, indikátory blahobytu, sofistikované statistické měření pokroku k udržitelnému rozvoji, analýzu faktorů kvality života se zaměřením na zdraví a udržitelný rozvoj

Kontakt

magdalena.drastichova@mvso.cz

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost