Mgr. Mariia Popko

Odborný pracovník | Ústav společenských věd

  • Studium: Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka, Filologická fakulta
  • Nejvyšší dosažený titul: magistr v oboru Srovnávací slovanská filologie (česká a ukrajinská)
  • Aktuální Excelence: manažerka vnitřního řízení vysoké školy
  • Akademická praxe mimo MVŠO: lektor v jazykové škole Academia
  • Cílená Excelence: manažerka vnitřního řízení vysoké školy
  • Vědecká a publikační činnost: v rámci svého vysokoškolského studia byla spoluautorkou publikačních výstupů zaměřených
    na problematiku srovnávací filologie, národního folkloru, mapování dialektů a nářečí ČR, Ukrajiny

Kontakt

mariia.popko@mvso.cz
B2.436

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO