Mgr. Markéta Vitoslavská

Odborník z praxe | Ústav lidských zdrojů

  • Studium: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
  • Nejvyšší dosažený titul: magistr v oboru Sociologie a andragogika (2000)
  • Aktuální Excelence: řízení lidských zdrojů, personalistika v praxi
  • Akademická praxe mimo MVŠO: Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Andragogika (oponování bakalářských prací)
  • Business praxe: TESCO SW a.s. – personální manažer (2005-2015), Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. – personalista (od 2016)
  • Cílená Excelence: řízení lidských zdrojů, personalistika v praxi
  • Vědecká a publikační činnost: je autorkou a spoluautorkou publikačních výstupů zaměřených na problematiku integrální andragogiky v oblasti CSR

Kontakt

marketa.vitoslavska@mvso.cz
kancelář B2.440

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost