doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Manažerka ústavu | Ústav aplikované matematiky a IT

 • Studium: Masarykova Univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta
 • Nejvyšší dosažený titul: docentka v oboru Matematika – matematická analýza (2021)
 • Aktuální Excelence: Teoretické matematické disciplíny (diferenciální inkluze), aplikační matematické disciplíny
  (vícekriteriální hodnocení a rozhodování, fuzzy množiny)
 • Akademická praxe mimo MVŠO: 2008–2019, Odborný asistent, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta,
  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
 • Cílená Excelence: prohloubení znalostí a získání know-how v oblastech: teoretické matematické disciplíny (diferenciální inkluze)
   aplikační matematické disciplíny (vícekriteriální hodnocení a rozhodování, fuzzy množiny)
 • Vědecká a publikační činnost: je autorkou a spoluautorkou publikačních výstupů zaměřených na problematiku fuzzy množin, multikriteriálních modelů a diferenciálních inkluzí

Kontakt

martina.pavlackova@mvso.cz
kancelář K2.222

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost