Ing. Michaela Perunová

Akademický pracovník | Ústav lidských zdrojů

  • Studium: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
  • Nejvyšší dosažený titul: inženýrka v oboru Ekonomika a management MSP (2020)
  • Aktuální Excelence: cirkulární ekonomika a bioekonomika
  • Akademická praxe mimo MVŠO: Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Cílená Excelence: cirkulární bioekonomika, strategický managment ESG
  • Vědecká a publikační činnost: je autorkou a spoluautorkou publikačních výstupů zaměřených na problematiku bioekonomiky

Kontakt

michaela.perunova@mvso.cz
kancelář K2.235

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO