doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Akademický pracovník  | Ústav ekonomiky a financí

  • Studium: Vysoká škola Baňská – Technická univerzita Ostrava
  • Nejvyšší dosažený titul: docent v oboru Podniková ekonomika a management (2021)
  • Aktuální Excelence: hospodářství regionu – oblast Účetnictví a daní
  • Akademická praxe mimo MVŠO: VŠB-TU Ostrava (2010 – dosud)
  • Business praxe: konzultační a lektorská činnosti v oblasti účetnictví a daní (OSVČ)
  • Cílená Excelence: Rodinné firmy – účetnictví a daně v rodinných firmách
  • Vědecká a publikační činnost: je autorem a spoluautorem publikačních výstupů zaměřených na problematiku daní a daňové reformy

Kontakt

michal.krajnak@mvso.cz
kancelář K2.224

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost