doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Externí spolupracovník  | Ústav ekonomiky a managementu

Michal Krajňák (1985) vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (bakalářské studium r. 2008 – st. obor Účetnictví a daně, magisterské studium r. 2010 – st. obor. Účetnictví a daně, doktorské studium r. 2015 – st. obor Podniková ekonomika a management). Na Moravské vysoké škole Olomouc, ústavu podnikové ekonomiky působí od roku 2012, kde v současnosti zajišťuje výuku předmětů s účetní a daňovou tématikou (Finanční účetnictví 2, Daňový systém ČR) v prezenční i kombinované formě studia. Této oblasti se také věnuje ve své publikační a výzkumné činnosti. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných projektů, autorem nebo spoluautorem článků nacházejících se v databázích Scopus nebo Web of Science. Je členem České společnosti ekonomické a sdružení IFA – International Fiscal Association. Je držitelem certifikátu ECDL Expert Certificate.

Kontakt

michal.krajnak@mvso.cz
+420 587 332 405
kancelář B2.330

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost