RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA

Akademický pracovník | Ústav ekonomiky a managementu

Miroslav Rössler působil 25 let v nemocnici v Uherském Hradišti; specializoval se především na oblast radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Během své klinické praxe absolvoval studium teoretické a experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má dvanáctiletou praxi v pozici ředitele nemocnice. Pro podporu manažerského vzdělání absolvoval některá studia a stáže, včetně zahraničních; je držitelem Profesionálního certifikátu v Managementu a Profesionálního diplomu v managementu na Open Univerzity Milton Keynes, absolvoval studium MBA na Prague International Business School a Manchester Metropolitan Univerzity.Na Moravské vysoké škole Olomouc působí od jejího založení. Profiluje se na oblast managementu, zejména základních manažerských přístupů, nástrojů a metod. Prvořadou oblastí jeho zájmu je oblast procesního řízení, zejména řízení podpůrných procesů, strategického managementu, manažerského rozhodování, managementu změn a inovací, řízení rizik a krizového managementu, inovačního podnikání i managementu informací a znalostí a personálního řízení. 

Kontakt

miroslav.rossler@mvso.cz
kancelář K2.221

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO 

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost