Dr. Miroslava Čechová Závadská, BSc. MSc.

Akademický pracovník  | Ústav ekonomiky a financí

 • Studium: Dublin Institute of Technology v Irsku
 • Nejvyšší dosažený titul: doktorka v oboru Economics (2018)
 • Aktuální Excelence: makroekonomie, mikroekonomie
 • Akademická praxe mimo MVŠO: Maynooth University v Irsku, Technological University Dublin (formerly Dublin Institute of Technology)
  v Irsku
 • Business praxe: B.L.C. Ltd. special event company (výkonnÝ manažer), Byrne's WoW company (účetníh asistent)
 • Cílená Excelence: makroekonomie, mikroekonomie
 • Vědecká a publikační činnost: je autorkou a spoluautorkou publikačních výstupů zaměřených na problematiku ekonometrických
  modelů analyzujících vývoj cen energií v obdobích krizí a jejich impakt na ekonomiku.

Kontakt

miroslava.zavadska@mvso.cz
kancelář K2.224

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost