Kurz pro pedagogy - Nástroje kreativní prezentace ve výuce

Po absolvování semináře bude pedagog schopen využívat kreativní a interaktivní nástroje ve výuce tak, aby zaujal žáky a udržel jejich pozornost po celou dobu výuky. Zvýší tak nejen efektivitu, ale i zájem o dané téma.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Akreditace MŠMT v systému DVPP: MSMT-27644/2019-1-857, účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
Pro koho?: pedagogy a vedení ZŠ, SŠ, VOŠ a gymnázií
Kde?: BEA campus Olomouc, tř. Kosmounautů 1288/1, 779 00 nebo ve Vaší škole
Maximální počet účastníků: 10
Cena: Seminář v BEA campusu Olomouc – 1 200 Kč/účastník / Seminář ve Vaší škole – 8 500 Kč/seminář*