Kurz pro pedagogy - Nástroje moderní a efektivní propagace školy

Seminář představí vedoucím pracovníkům škol možnosti, jak jednoduše a efektivně pracovat na budování dobrého jména školy, moderní nástroje digitálního marketingu, public relations a způsoby oslovení nových potenciálních studentů.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Akreditace MŠMT v systému DVPP: MSMT-27644/2019-1-857, účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
Pro koho?: pedagogy a vedení ZŠ, SŠ, VOŠ a gymnázií
Kde?: BEA campus Olomouc, tř. Kosmounautů 1288/1, 779 00
Maximální počet účastníků: 10
Cena: Seminář v BEA campusu Olomouc – 1 200 Kč/účastník