O programu Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020 a období 2021 - 2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. MVŠO je zapojena do programu Erasmus již od roku 2010. Na období let 2021–2027 získala MVŠO oprávnění Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), což je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+. Její přidělení je podmíněno schválením tzv. Erasmus Policy Statement (EPS).

V rámci programu Erasmus+: Erasmus nabízí MVŠO první ze tří klíčových akcí:

  • KA 103 – Vzdělávací mobilita jednotlivců v rámci programových zemí.

Mezi podporované aktivity patří mobility studentů a mobility zaměstnanců. Erasmus kód MVŠO je CZ OLOMOUC03.

Více informací se dozvíte na: