Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav managementu a marketingu

Odborný pracovník zabývající se problematikou projektového řízení, tvorby podnikatelských plánů a nástroji strategického managementu. S těmito třemi oblastmi koresponduje i jeho publikační činnost a řešení několika projektů, jako například Tvorba podnikatelského plánu v rámci rozvoje gramotnosti občanů v oblasti obecných a odborných kompetencí a Analýza řízení rizik ve stavebních firmách Moravskoslezského kraje.

Kontakt

omar.ameir@mvso.cz
+420 587 332 358

Konzultační hodiny

Pondělí: 9:30 - 11:00
Úterý: 9:30 - 11:00
 

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost