Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Manažer ústavu | Ústav udržitelného rozvoje

Odborný pracovník zabývající se problematikou projektového řízení, tvorby podnikatelských plánů a nástroji strategického managementu. S těmito třemi oblastmi koresponduje i jeho publikační činnost a řešení několika projektů, jako například Tvorba podnikatelského plánu v rámci rozvoje gramotnosti občanů v oblasti obecných a odborných kompetencí a Analýza řízení rizik ve stavebních firmách Moravskoslezského kraje.

Kontakt

omar.ameir@mvso.cz
+420 587 332 358
kancelář B2.334

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

 

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost