Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Akademický pracovník | Ústav lidských zdrojů

  • Studium: Vysoká škola Baňská – Technická univerzita Ostrava
  • Nejvyšší dosažený titul: Ph.D. v oboru Strategický management (2016)
  • Aktuální Excelence: Behaviorální ekonomie, behaviorální management (organizační psychologie), mezinárodní management
  • Akademická praxe: VŠB-TUO (2008–2016)
  • Business praxe: Realizátor studií pro průzkum trhu (2009–2019)
  • Cílená Excelence: Behaviorální ekonomie, Psychologicko-sociologické aspekty managementu, behaviorální management, strategický management lidských zdrojů v kontextu behaviorálních aspektů, CRM v kontextu behaviorálních aspektů
  • Vědecká a publikační činnost: je autorem a spoluautorem publikačních výstupů zaměřených na problematiku behaviorálního managementu, behaviorální ekonomie a managementu řízení rizik

Kontakt

omar.ameir@mvso.cz
+420 587 332 358
kancelář K2.225

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

 

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost