Online English

Vyzkoušejte si, co vás čeká v jednotlivých modulech naší aplikace, a vyberte si balíček přesně podle vašich představ.

MVSO General English Adaptive A1 – C1

Tento program je určen pro studenty na úrovni A1–C1, kteří si chtějí zdokonalit své základní jazykové dovednosti, a to co nejefektivnějším způsobem. Program využívá adaptivního algoritmu, pomocí něhož pro Vás dokáže automaticky selektovat vhodné lekce, které odpovídají Vaší aktuální jazykové úrovni. Součástí jsou také slovíčka a fráze z obecné angličtiny, které Vám pomohou rozšířit si slovní zásobu.

MVSO Business Reading Fluency
 

Tento program je určen pro středně pokročilé až pokročilé studenty, kteří si chtějí zdokonalit své čtenářské dovednosti, zrychlit čtení a rozšířit si slovní zásobu. Program obsahuje lekce zaměřené na čtení, které vycházejí z aktuálního dění v mezinárodně obchodní a finanční sféře. Odbornou slovní zásobu Vám rozšíří slovíčka a fráze z business oblasti, které jsou rovněž součástí.

MVSO
Academic English

 

Tento program je určen pro středně pokročilé studenty, kteří se chtějí zdokonalit v akademické angličtině. Zvláštní důraz je kladen na poslech a čtení, a to i s ohledem na případné další studium angličtiny či přípravu na mezinárodní zkoušky jako IELTS nebo TOEFL. Témata zahrnují řadu disciplín, přičemž jejich obsah byl navržen tak, aby reflektoval charakter univerzitní přednášky a četbu různých typů textu. Akademickou slovní zásobu si lze rozšířit slovíčky a frázemi, které taktéž tvoří součást programu.

MVSO Business Communication B1 – B2

Tento program je určen pro středně pokročilé studenty, kteří si chtějí zdokonalit své komunikační dovednosti v obchodní angličtině. Program Vám umožňuje procvičovat klíčové jazykové oblasti spjaté s formálním i neformálním business prostředím a nabízí řadu aktivit, díky nimž budete na pracovišti komunikovat s větší jistotou. Odbornou slovní zásobu Vám rozšíří slovíčka a fráze zaměřené na business sféru.

MVSO Business Writing
B1 – C1

 

Tento program je určen pro středně pokročilé až pokročilé studenty, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti obchodní korespondence. Program zahrnuje více než 100 situací z každodenního života v business sféře, a umožňuje tak procvičovat psaní v realistických podmínkách. Součástí je odborná slovní zásoba zaměřená na business angličtinu.
 

MVSO General English Adaptive A1 – C1 and Pronunciation

Tento program je určen pro studenty na úrovni A1–C1, kteří se chtějí zdokonalit v základních jazykových dovednostech, a to co nejefektivněji. Program využívá adaptivního algoritmu, který pro Vás dokáže automaticky selektovat vhodné lekce, které odpovídají Vaší aktuální jazykové úrovni. Součástí jsou i praktické lekce výslovnosti, v nichž si navíc můžete procvičovat nová slovíčka. Tyto lekce využívají technologii rozpoznávání řeči, díky čemuž dokáží identifikovat problematické oblasti. Obsah programu dotváří slovíčka a fráze z obecné angličtiny.

Další dostupné moduly

MVSO Specialist Vocabulary – AFLI

Tento specializovaný program je určen pro studenty všech úrovní, kteří si chtějí rozšířit a upevnit nová slovíčka a fráze z oblasti účetnictví, finančnictví, práva a pojišťovnictví. Pomocí něj si osvojíte stovky nových slovíček, nadto použitých i v příkladových větách (tedy v kontextu).

MVSO Specialist Vocabulary – Medicine

Tento specializovaný program je určen pro studenty všech úrovní, kteří si chtějí rozšířit a upevnit nová slovíčka a fráze z oblasti medicíny. Ocení jej zejména budoucí lékaři a všichni, kteří působí nebo hodlají působit ve zdravotnictví. Pomocí něj si osvojíte stovky nových slovíček, nadto použitých i v příkladových větách (tedy v kontextu).

MVSO Specialist Vocabulary – Engineering

Tento specializovaný program je určen pro studenty všech úrovní, kteří si chtějí rozšířit a upevnit nová slovíčka a fráze z technických oborů – konkrétně z automobilového, strojírenského, chemického, elektrotechnického a/nebo těžebního průmyslu. Pomocí něj si osvojíte stovky nových slovíček, nadto použitých i v příkladových větách (tedy v kontextu).

MVSO Specialist Vocabulary – Retail and Hospitality

Tento specializovaný program je určen pro studenty všech úrovní, kteří si chtějí rozšířit a upevnit nová slovíčka a fráze především z oblasti maloobchodu a pohostinství. Pomocí něj si osvojíte stovky nových slovíček, nadto použitých i v příkladových větách (tedy v kontextu).  

MVSO Specialist Vocabulary – Business Skills

Tento specializovaný program je určen pro studenty všech úrovní, kteří si chtějí rozšířit a upevnit nová slovíčka a fráze se zvláštním důrazem na dovednosti z oblasti managementu, prezentací, jednání, mítinků a telefonování. Pomocí něj si osvojíte stovky nových slovíček, nadto použitých i v příkladových větách (tedy v kontextu). 

Balíček Intense

Přístup do aplikace na 16 týdnů
Přehledy o vašem pokroku
Výběr jednoho z modulů
Konzultace s rodilým mluvčím

Balíček Exclusive

Přístup do aplikace na 1 rok
Přehledy o vašem pokroku
Otevřeny všechny moduly
Konzultace s rodilým mluvčím

Objednávka 

  • Vyberte
  • Intense - student MVŠO
  • Intense - zaměstnanec MVŠO
  • Intense - veřejnost
  • Exclusive - student MVŠO
  • Exclusive - zaměstnanec MVŠO
  • Exclusive - veřejnost