doc. Ing.  Petr Novák, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav podnikové ekonomiky a podnikání

  • Studium: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Nejvyšší dosažený titul: docent v oboru Management a ekonomika podniku (2019)
  • Aktuální Excelence: Podnikatel 21.století
  • Akademická praxe mimo MVŠO: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (od roku 2006)
  • Business praxe: ekonomický ředitel – ELKO EP Holešov (2004), ANC Components - konzultant, ekonomické poradenství, příprava dotací 
  • Cílená Excelence: Podnikatel 21.století – poznatky v oblasti startupů, podnikání, podnikové ekonomiky se zaměřením na náklady
  • Vědecká a publikační činnost: je autorem a spoluautorem publikačních výstupů zaměřených na problematiku udržitelnosti podniků

Kontakt

petr.novak@mvso.cz
kancelář K2.236

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost