doc. Ing.  Petr Novák, Ph.D.

Odborný garant  | Ústav ekonomiky a managementu

Petr Novák se zaměřuje především na 2 klíčové oblasti, a sice na oblast nákladového řízení ve firmách, manažerské účetnictví a controlling a na oblast podnikání a výzkum podnikatelského prostředí. Je řešitelem různých projektů pod záštitou např. Grantové agentury či různých resortních projektů ministerstev (například IGA Ministerstva zdravotnictví), ESF či OPVK projekty a další. Je členem ediční rady odborného časopisu Ekonomika Management Inovace (EMI), vydávaného Moravskou vysokou školou, a také členem ediční rady vydavatelství Georg. Motto: „Nikdy nelituji toho, co jsem udělal, mohu litovat jen toho, co jsem neudělal.“

Kontakt

petr.novak@mvso.cz
kancelář B2.330

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost
 

Co se o mě napsalo