Kurz pro pedagogy - Podpora podnikavosti a kreativity - rozšířený kurz

DOPLNIT

Rozsah: 16 vyučovacích hodin, rozděleno do čtyř odpoledních bloků
Lektoři: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA, PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Akreditace MŠMT v systému DVPP: MSMT-438/2018-1-105, účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
Pro koho?: učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ
Kde?: BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00
Maximální počet účastníků: 20
Cena: Kurz v BEA campusu Olomouc – 3 000 Kč/účastník