Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení a úhrada školného pro nové studenty

  • Školné pro jednotlivé studijní programy: Bc. Ekonomika a management - 45 000 Kč / akademický rok, Ing. Ekonomika a management - 49 000 Kč / akademický rok
  • Poplatek za přijímací řízení: 750 Kč
  • Úhrada se realizuje bezhotovostním převodem na účet školy: číslo účtu 197621416/0300, variabilní symbol je rodné číslo studenta.
  • Bližší informace jsou uvedeny ve smlouvě o studiu.

Úhrada školného pro stávající studenty

  • Školné a případné další poplatky spojené se studiem lze platit bezhotovostním převodem na č. účtu 197621416/0300, platební kartou nebo v hotovosti na sekretariátu MVŠO. Variabilní symbol při úhradách na účet školy je UČO studenta (např. UČO studenta 1234 -> variabilní symbol 1234).

Splátkový kalendář a individuální studijní plán

  • Školné je stanoveno na celý rok; studenti mohou žádat o splátkový kalendář. Vyplněné žádosti odevdávejte na sekretariátu školy. Administrace tohoto procesu je zpoplatněna, a to ve výši 3 000 Kč za půlroční splátkový kalendář a 5 000 Kč za měsíční splátkový kalendář.
  • Individuální studijní plán je zpoplatněn částkou 15 000 Kč za akademický rok nebo 10 000 Kč za semestr.

Absolventi MVŠO mohou využít slevy na školném ve výši 5 % a netýká se jich poplatek za přijímací řízení na navazující studijní program Ekonomika a management