Poplatky za studium

Poplatek za přijímací řízení a úhrada školného pro nové studenty

  • Školné pro jednotlivé studijní programy: Bc. Ekonomika a management - 35 000 Kč / akademický rok, Bc. Systémové inženýrství a informatika - 40 000 Kč / akademický rok, Ing. Ekonomika a management - 40 000 Kč / akademický rok
  • Poplatek za přijímací řízení: 500 Kč
  • Úhrada se realizuje bezhotovostním převodem na účet školy: číslo účtu 197621416/0300, variabilní symbol je rodné číslo studenta.
  • Bližší informace jsou uvedeny ve smlouvě o studiu.

Úhrada školného pro stávající studenty

  • Školné a případné další poplatky spojené se studiem lze platit bezhotovostním převodem na č. účtu 197621416/0300 nebo v hotovosti na pokladně MVŠO. Variabilní symbol při úhradách na účet školy je číslo studenta bez prvního písmene (např. číslo studenta M10245 -> variabilní symbol 10245).

Splátkový kalendář a individuální studijní plán

  • Školné je stanoveno na celý rok; studenti mohou žádat o splátkový kalendář. Vyplněné žádosti, prosím, odevdávejte na sekretariátu školy. Administrace tohoto procesu je zpoplatněna, a to ve výši 2 000 Kč za půlroční splátkový kalendář a 4 000 Kč za měsíční splátkový kalendář.
  • Individuální studijní plán je zpoplatněn částkou 15 000 Kč za akademický rok nebo 10 000 Kč za semestr.