Přijímací řízení pro AR 2020/21

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu upravuje Směrnice k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí ke studiu. Přihlášky spolu s požadovanými přílohami lze zasílat do 15. 10. 2020.

Pro zahájení přijímacího řízení je třeba na studijní oddělení doručit:

  • vytištěnou a podepsanou přihlášku,
  • potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
  • strukturovaný životopis,
  • motivační dopis,
  • úředně ověřený doklad osvědčující dosažené vzdělání.

Termíny přijímacího řízení:

  • 1. kolo: 28. 2. 2020
  • 2. kolo: 30. 6. 2020
  • 3. kolo: 18. 9. 2020
  • Díky e-learningové podpoře a záznamům výuky lze podávat přihlášky až do 15. 10. 2020.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vydáváme do 30 dnů od ukončení daného kola přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vyhotovuje studijní oddělení písemně. Uchazeči je toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou nebo do datové schránky prostřednictvím veřejné datové sítě, pokud ji uchazeč uvede. Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu zasíláme návrh smlouvy o umožnění studia ve dvojím vyhotovení a průvodní dopis pro uchazeče, který obsahuje informace o podmínkách a termínech zápisu ke studiu na MVŠO.

Uchazeči, kteří z důvodu probíhajícího studia v době podání přihlášky ke studiu nemohou doložit doklady osvědčující dosažené vzdělání (maturitní vysvědčení pro uchazeče o bakalářské studium / vysokoškolský diplom min. Bc. studijního programu pro navazující magisterské studium) musí podat studijnímu oddělení informaci, kdy bude zkouška složena, a ověřenou kopii dokladu osvědčující dosažené vzdělání předložit nejpozději u zápisu ke studiu.

V případě dotazů se obracejte na studijní oddělení.

Chci studovat na MVŠO

Vyplňte nezávaznou přihlášku a my se Vám brzy ozveme.