Přijímací řízení pro AR 2021/22

V souvislosti s pandemickou situací probíhá veškerá komunikace uchazečů s MVŠO online.

Pro zahájení přijímacího řízení je třeba studijnímu oddělení dodat:

  • strukturovaný životopis,
  • úředně ověřený doklad osvědčující dosažené vzdělání.

Termíny přijímacího řízení:

  • 1. kolo: 26. 2. 2021
  • 2. kolo: 30. 6. 2021
  • 3. kolo: 24. 9. 2021

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vydáváme do 30 dnů od ukončení daného kola přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vyhotovuje studijní oddělení písemně. Uchazeči je toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou nebo do datové schránky prostřednictvím veřejné datové sítě, pokud ji uchazeč uvede. Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu zasíláme návrh smlouvy o umožnění studia ve dvojím vyhotovení a průvodní dopis pro uchazeče, který obsahuje informace o podmínkách a termínech zápisu ke studiu na MVŠO.

Uchazeči, kteří z důvodu probíhajícího studia v době podání přihlášky ke studiu nemohou doložit doklady osvědčující dosažené vzdělání (maturitní vysvědčení pro uchazeče o bakalářské studium / vysokoškolský diplom min. Bc. studijního programu pro navazující magisterské studium) musí podat studijnímu oddělení informaci, kdy bude zkouška složena, a ověřenou kopii dokladu osvědčující dosažené vzdělání předložit nejpozději u zápisu ke studiu.

V případě dotazů se obracejte na studijní oddělení.

Chci studovat na MVŠO

Vyplňte nezávaznou přihlášku a my se Vám brzy ozveme.