Kurz pro pedagogy - Projektový a dotační management

Seminář je zaměřen na techniky přípravy projektů, jejich řízení a vyhodnocení. Dále se zaměřuje na možnosti financování různých typů projektů z veřejných zdrojů EU a ČR.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Akreditace MŠMT v systému DVPP: MSMT-27644/2019-1-857, účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
Pro koho?: ředitelé škol a školských zařízení (po domluvě i pro pedagogy)
Kde?: BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00
Maximální počet účastníků: 15
Cena: Seminář v BEA campusu Olomouc – 750 Kč/účastník