Mgr. et Mgr. Radim Weiss

Odborník z praxe | Ústav marketingu a multimédií

Kontakt

5292@mail.mvso.cz

telefon: 587 332 390

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost