Reference absolventů

Co přineslo našim absolventům studium na MVŠO?

Studium mi dalo přehled v daném oboru a rozšíření možností uplatnění na trhu práce.
Bohumil Šiml
Z výuky na VŠ oceňuji především to, že jsem schopná se dívat na problémy podniku z různých úhlů (logistický, výrobní atd.), což mi v mé pozici (inženýr kvality) pomáhá udělat si komplexní představu procesů a jejich provázanosti. Také využívám prvky managementu při vedení týmu a řešení konfliktů v rámci jednotlivých směn. Jako máma dvou dětí a zároveň člověka, který má rád svou práci si považuji využití Time managementu.
Zuzana Smičková
Kvalitní přehled a poznatky potřebné v zaměstnání, rozšíření znalostí získaných ve vlastní praxi o teoretické základy potřebné k snadnější orientaci ve specifických pracovních úkolech.
Pavlína Holčáková
Přátele a pohled na to, jak má vypadat vysoká škola. Student není jen číslo v seznamu, vážila jsem si osobního přístupu.
Michaela Haeuslerová
Protože jsem studovala na MVŠO v již pokročilejším věku, mohu říci, že kombinované studium mi přineslo utřídění poznatků z mé dosavadní praxe, jejich rozvoj a zároveň nové poznatky a pohledy na studovanou problematiku.
Kateřina Kletečková
Pro mě za nejvýznamnější považuji propojení teoretických znalostí a praxe. Vzhledem k mému vyššímu věku mi studium na MVŠO přineslo mnoho benefitů pro vlastní pracovní kariéru, a to zejména v oblasti komunikace a strategií. Neopomenutelné je pak získání kontaktů do dalšího profesního života a ocenit musím také přístupy přednášejících a studijního oddělení, které byly pro mne neocenitelně vzácné.
Lenka Mádrová
Škola mi dala nadhled, kontakty, naučila mě být efektivnější v tom, co dělám, schopnost sebeprezentace, uvědomění si nutnosti převzít za zodpovědnost za svoji práci.
Lukáš Tomášek
Škola mi poskytla široké základní poznatky. Poněvadž jsme studovala veřejnou správu, tak především pochopit pojmy a rozdíly samostatná působnost a přenesená působnost. Co vše je důležité při řízení hospodaření, řízení projektů a tvorbě rozpočtu města tj. týmová práce, strategické plánování, rozvoj investic, finanční analýzy, výkaznictví, účetnictví a daně.
Jitka Vrbová
Studium na Moravské vysoké škole Olomouc jsem si především užil. Nejvíce ale oceňuji, že mi dalo přehled o důležitých tématech a ukázalo mi směr, kterým se chci profesně ubírat. A nakonec zvládl jsem i matiku, které jsem se jako uchazeč bál.
Filip Houska