Rektorát

Prorektorát pro mezinárodní vztahy

Mgr. Jitka Lidaříková
prorektorka pro mezinárodní vztahy
+420 587 332 383
jitka.lidarikova@mvso.cz

Mgr. Jiří Mánek
odborný pracovník prorektorátu pro mezinárodní vztahy
+420 587 332 304 
Jiri.Manek@mvso.cz

Mgr. Michaela Koutná
Centrum mezinárodních studií
+420 587 332 379
michaela.koutna@mvso.cz

Mgr. Vladimíra Koutná
Erasmus+ koordinátor
+420 587 332 341
vladimira.koutna@mvso.cz

Prorektorát pro vědu a výzkum

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
pověřena řízením prorektorátu pro VaV
+420 587 332 318
jarmila.zimmermannova@mvso.cz

Bc. Michaela Nováková
asistentka prorektorky
+420 587 332 375
michaela.novakova@mvso.cz

Prorektorát pro studijní záležitosti

Mgr. Mariia Popko
pověřená prorektorka pro studijní záležitosti
+420 587 332 403
​​​​​​​mariia.popko@mvso.cz

Mgr. Michaela Nemravová
referentka studijního oddělení
+420 587 332 305
michaela.nemravova@mvso.cz 
Mgr. Tereza Kroupová                                                
referentka studijního oddělení
+420 587 332 305
tereza.kroupova@mvso.cz

Prorektorát pro vzdělávání a pedagogiku

RNDr. Ida Wiedermannová, MBA
prorektorka pro vzdělávání
a pedagogiku

+420 606 750 034
ida.wiedermannova@mvso.cz

Mgr. Martin Poledna
odborný pracovník prorektorátu pro vzdělávání a pedagogiku
+420 724 444 363
martin.poledna@mvso.cz

Ing. Adéla Talandová
odborný pracovník prorektorátu pro vzdělávání a pedagogiku
+420 724 444 360
adela.talandova@mvso.cz

Provozně-personální oddělení

RNDr. Ida Wiedermannová, MBA
provozně-personální ředitelka
+420 606 750 034
ida.wiedermannova@mvso.cz

Hana Mizeráková
ekonomka
+420 587 333 607
hana.mizerakova@mvso.cz

Mgr. Markéta Vitoslavská
personalistka
+420 587 332 336
marketa.vitoslavska@mvso.cz

Obchodně-ekonomické oddělení

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.
obchodně-ekonomický ředitel
+420 587 332 471
stefan.kolumber@mvso.cz

Ing. Jana Skoupilová
projektový servis
+420 587 333 820
jana.skoupilova@mvso.cz

Bc. Daniel Němec
projektový servis
+420 587 333 820
daniel.nemec@mvso.cz

PR a marketing

Ing. Monika Tomašovičová
+420 775 479 774
monika.tomasovicova@mvso.cz