Rektorát

Statutární ředitel

RNDr. Josef Tesařík
statutární ředitel

josef.tesarik@mvso.cz

Mgr. Mariia Popko
manažerka vnitřního řízení
+420 724 444 372
mariia.popko@mvso.cz

Rektor

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.
rektor
+420 587 332 471
stefan.kolumber@mvso.cz

Prorektorát pro strategická partnerství

Mgr. Jitka Lidaříková
prorektorka 
+420 587 332 379
jitka.lidarikova@mvso.cz

Mgr. Vladimíra Koutná 
ERASMUS + koordinátor
+420 587 332 379
vladimira.koutna@mvso.cz 

Bc. Vilém Trdlica
odborný pracovník
+420 777 635 727
vilem.trdlica@mvso.cz 

Mgr. Filip Randjak
odborný pracovník
filip.randjak@mvso.cz

Prorektorát pro vědu a výzkum

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D.
prorektor 
tomas.jelinek@mvso.cz

Bc. Michaela Nováková
odborný pracovník
+420 724 444 369
michaela.novakova@mvso.cz

Prorektorát pro studijní záležitosti

Mgr. Michaela Zapletalová
pověřená prorektorka 
+420 724 444 374
michaela.zapletalova@mvso.cz

Mgr. Denisa Křížová 
referentka studijního oddělení
+420 724 444 365
+420 587 332 363
denisa.krizova@mvso.cz

Bc. Viktor Drozd 
referent studijního oddělení
+420 724 444 365
+420 587 332 363
viktor.drozd@mvso.cz

Prorektorát pro vzdělávání a pedagogiku

RNDr. Ida Wiedermannová, MBA
pověřená prorektorka 
+420 606 750 034
ida.wiedermannova@mvso.cz

Mgr. Martin Poledna
odborný pracovník 
+420 724 444 363
martin.poledna@mvso.cz

Personální oddělení

RNDr. Ida Wiedermannová, MBA
ředitelka
+420 606 750 034
ida.wiedermannova@mvso.cz

Hana Mizeráková
ekonomka
+420 587 333 607
hana.mizerakova@mvso.cz

Mgr. Markéta Vitoslavská
personalistka
+420 724 444 414
marketa.vitoslavska@mvso.cz

Ekonomicko-obchodní oddělení

RNDr. Ida Wiedermannová, MBA
ředitelka
+420 606 750 034
ida.wiedermannova@mvso.cz

Ing. Daniel Němec
projektový servis
+420 724 444 366
daniel.nemec@mvso.cz

Mgr. Michaela Koutná
projektový servis
+420 724 444 366
michaela.koutna@mvso.cz

PR a marketing

Mgr. Monika Tomašovičová
odborný pracovník
+420 724 444 379
monika.tomasovicova@mvso.cz