Rektorát

Prorektorát pro vnější vztahy

Mgr. Jitka Lidaříková
prorektorka pro vnější vztahy
+420 587 332 383
jitka.lidarikova@mvso.cz

Mgr. Michaela Koutná
asistentka prorektorky
+420  587 332 379
michaela.koutna@mvso.cz

Mgr. Pavlína Hrubá
Erasmus+ koordinátor
+420 587 332 406
pavlina.hruba@mvso.cz

Prorektorát pro vědu a výzkum

Bc. Michaela Nováková
asistentka prorektorky
+420 587 332 375
michaela.novakova@mvso.cz

Ing. Kateřina Vranová
odborný pracovník
+420 587 332 377
katerina.vranova@mvso.cz

Prorektorát pro studijní a pedagogické záležitosti

Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti
+420 587 333 521 
irena.kovacicinova@mvso.cz

Ing. Mgr. Renata Pavlíčková, MBA
Centrum profesního vzdělávání
+420 587 332 339
renata.pavlickova@mvso.cz

Ing. Jana Machová
asistentka prorektorky
+420 587 332 308
jana.machova@mvso.cz

Hana Dvořáková
asistentka prorektorky
hana.dvorakova@mvso.cz

Ing. Michaela Perunová
Centrum profesního vzdělávání
+420 587 332 307
michaela.perunova@mvso.cz

Ekonomicko-provozní oddělení

Mgr. Vladimíra Sedláčková
ekonomicko-provozní ředitelka
+420 587 333 623
vladimira.sedlackova@mvso.cz

Veronika Sečková
event manager
+420 587 332 462
veronika.seckova@mvso.cz

Hana Mizeráková
ekonomka
+420 587 333 607
hana.mizerakova@mvso.cz

Pavlína Gartnerová
vedoucí sekretariátu
+420 587 332 384
pavlina.gartnerova@mvso.cz

Mgr. Markéta Vitoslavská
personalistka
+420 587 332 336
marketa.vitoslavska@mvso.cz

Obchodní oddělení

Mgr. Marek Vaculík, Ph.D.
obchodní ředitel
+420 587 333 885
marek.vaculik@mvso.cz

Ing. Marie Dohnalová
B2B manažer
+420 587 332 342
marie.dohnalova@mvso.cz

Ing. Martina Buráňová
projektový servis
+420 587 333 820
martina.buranova@mvso.cz

Ing. Veronika Tomášková
projektový servis
+420 587 333 820
veronika.tomaskova@mvso.cz

Bc. Lenka Škrovánková
projektový servis
+420 587 333 820
lenka.skrovankova@mvso.cz

Ing. Aneta Coufalová
projektový servis
+420 587 333 820
aneta.coufalova@mvso.cz

PR a marketing

Bc. Filip Houska
Harry
+420 587 333 405
filip.houska@mvso.cz

Mgr. et Mgr. Radim Weiss
Marv
+420 587 332 390
radim.weiss@mvso.cz