Projekty a publikační činnost

Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA

Projekty

2009 – 2012: ESF, Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (CZ.1.07/2.3.00/09.0134; manažer projektu PhDr. Dana Pokorná, Ph.D.), autor studijních opor.

2009 – 2012: ESF, Inovace odborné praxe studentů MVŠO (CZ.1.07/2.2.00/07.0197; manažer projektu Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D.), autor studijních opor.

Publikace

PAVLÍČKOVÁ, R. Marketing. Studijní text. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 52 s. ISBN 978-80-87240-61-8.

PAVLÍČKOVÁ, R. Marketing. Výukový text. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 40 s. ISBN 978-80-87240-62-5.

PAVLÍČKOVÁ, R. Marketing ve vědě a výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 44 s. ISBN 978-80-87240-22-9.