Řízení lidských zdrojů

studijní program: Ing. Ekonomika a management

Bez strategie řízení lidských zdrojů se neobejde žádný manažer

Lidé jsou nejcennější komoditou firmy. Proto byste měli vědět, jak motivovat zamětnance, jak s nimi jednat a řešit problémy. Díky zaměření si rozvinete své manažerské komunikační dovednosti a seznámíte se s nejlepší praxí v oblasti řízení lidských zdrojů.


Předměty profilace

Manažerské komunikační dovednosti
Moderní nástroje efektivního managementu
Metodologie sběru a interpretace dat
Strategický management
Manažerská psychologie a krizová komunikace
Řízení lidských zdrojů v MSP
Osobní potenciál a kariéra

Studiem profilace získáte

Přehled v oblasti manažerské psychologie

Efektivní PR a marketingová komunikace

Tvorba analýzy rizik a strategie jejich předcházení

Více o profilaci:

Co dělá HR manažer, jak by měl efektivně komunikovat a proč vůbec studovat personalistiku? Na tyto i jiné otázky odpoví zaměření Řízení lidských zdrojů. Cílem navrhované struktury nových předmětů je rozšířit teorii personálního managementu o znalosti a dovednosti pro identifikaci a řešení problémů jako prerekvizity manažerského rozhodování, inovačního managementu a strategického řízení lidských zdrojů zejména v oblasti malého a středního podnikání. Cílem disciplíny Strategické řízení lidských zdrojů je mj. i exkurze do oblasti psychologie podnikání, zhodnocení podnikatelského potenciálu a manažerského stylu na platformě vlastního výzkumu mezi studenty různých typů vysokých škol. Aplikační záběr jednotlivých předmětů bude zahrnovat i specifika v různých oblastech podnikání (včetně veřejnoprávních oblastí typu školství, zdravotnictví, sociální péče či institucí státní správy všech úrovní řízení).

Další studijní možnosti: