Mgr. Siran Agadzhanyan

Odborný pracovník | Ústav společenských věd

  • Studium: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta  
  • Nejvyšší dosažený titul: magistr v oboru Anglická filologie (2018)
  • Aktuální Excelence: výuka odborné angličtiny, individuální a skupinová výuka angličtiny pro akademické a administrativní
    pracovníky MVŠO
  • Business praxe: zkušenosti s firemní výukou obchodní angličtiny v Olomouci
  • Cílená Excelence: angličtina pro mezinárodní projekty  
  • Vědecká a publikační činnost: organizuje a realizuje ACT Bridge (mezinárodní workshopy) a cross-cultural prezentace

Kontakt

siran.agadzhanyan@mvso.cz 
B2.432

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost