Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.

Rektor I Ústav podnikové ekonomiky a podnikání
Ústav ekonomiky a financí

 • Studium: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Ekonomika a řízení podniku,
  FT VUT Gotwaldov, obor Technologie plastů, gumy a výroby obuvi, Design
 • Nejvyšší dosažený titul: Ph.D. v oboru Ekonomika a řízení podniku (2010)
 • Aktuální Excelence: finanční, výrobní a obchodní řízení podniku, finanční controlling, Executive Search a Recruitment,
  problematika Balanced Scorecard
 • Akademická praxe: FT VUT Zlín v letech 1990-2000 (externě), FAME UTB Zlín v letech 2003-2018 (externě),
  FMK UTB v letech 2011-2014 (externě)
 • Business praxe: výrobní ředitel v: ZDA n. p. Partizánské, Svit o. p. Zlín, Novesta a.s. Zlín v letech 1983–2002; krizový manager
  Novesta a.s. 2002–2004, CEO Novesta a.s. Partizánské 2004-2018; auditor OSVČ od r. 2018
 • Cílená Excelence: získávání know-how v oblasti řízení podniku a finančních analýz 
 • Vědecká a publikační činnost: je autorem a spoluautorem publikačních výstupů zaměřených na inovační procesy v oblasti řízení podniků

Kontakt

stefan.kolumber@mvso.cz
kancelář B2.437

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost