Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav podnikové ekonomiky

Zkušený profesionál se zaměřením na finanční, výrobní a obchodní řízení podniku, finanční controling, Executive Search a Recruitment v segmentech automotive a lehký průmysl. Znalost výrobních a kvalitativních konceptů, ekonomických analýz a technik, principů a postupů, budování a rozvoji obchodní sítě a marketingu. Akademická zkušenost v oblasti teorie řízení podniku a v implementaci metrik štíhlé výroby do podnikové praxe.

Kontakt

stefan.kolumber@mvso.cz
+420 587 332 471
kancelář B2.334

Konzultační hodiny

Středa: 11:15 – 12:00; 14:45 – 16:30

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost