Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D.

Prorektor pro vědu a výzkum

 • Studium: ČVUT, CERGE-EI, Georgetown University, Vysoká škola ekonomická v Praze – Národohospodářská fakulta
 • Nejvyšší dosažený titul: Ph.D. v oboru Hospodářská politika (VŠE, 2012)
 • Aktuální Excelence: hospodářská politika, veřejné finance, penzijní reforma, hospodářské dějiny, historie holokaustu, komunikace, marketing, inovace ve zdravotnictví, historie židovských podnikatelů v českých zemích (inovace a sociální vazby)
 • Akademická a výzkumná praxe mimo MVŠO: ČVUT, FSV UK, CERGE-EI, ISEA, Collegium Hieronymi Pragensis
 • Business praxe: Ministerstvo hospodářství, Kancelář prezidenta republiky, Židovská obec v Praze, Donath Business & Media,
  JERICO Consulting
 • Cílená Excelence: inovace ve zdravotnictví (inovační ekosystémy), problematika komercionalizace inovací/startupy,
  židovští podnikatelé – inovace včera a dnes
 • Vědecká a publikační činnost: je autorem a spoluautorem publikačních výstupů zaměřených na problematiku inovačních ekosystémů, hospodářských a sociálních otázek holokaustu, fenoménu židovských podnikatelů v českých zemích

Kontakt

tomas.jelinek@mvso.cz

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

 

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost