Ing. Veronika Volfová

Ústav podnikové ekonomiky a podnikání

  • Studium: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, obor Regionální rozvoj a veřejná správa
  • Nejvyšší dosažený titul: Inženýrka v oboru Regionální rozvoj a veřejná správa (2023)
  • Aktuální excelence: Rodinné firmy
  • Cílená excelence: Rozvíjení teoretických a praktických poznatků v oblasti rodinného podnikání

Kontakt

veronika.volfova@mvso.cz

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost