Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Akademický pracovník | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Vít Pászto je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2015 získal titul Ph.D. v oboru geoinformatika a kartografie. Na MVŠO působí již od roku 2013, nyní jako odborný asistent na Ústavu informatiky a aplikované matematiky. V současnosti je rovněž předsedou Akademického senátu MVŠO. Mezi jeho hlavní odborné zaměření patří metody geocomputation, analýza prostorových dat či prostorová ekonomie. Je autorem několika vědeckých článků v důležitých vědeckých časopisech a také dvou knižních publikací. Za svou profesní kariéru absolvoval řadu zahraničních studijních/vědeckých stáží, např. na prestižní University College London (Velká Británie), Norwegian School of Economics (Norsko), či University of Canterbury (Nový Zéland). Je členem třech odborných společností (Česká geografická společnost, Česká asociace pro geoinformace a Česká kartografická společnost). Mimo akademickou praxi se podílel a podílí na realizaci několika projektů, z nichž nejaktuálnější je projekt Strategického partnerství programu Erasmus+ s názvem Spationomy s cílem propojení geoinformatiky a ekonomie. Zároveň je aktivní v popularizaci vědy u široké veřejnosti, a to zejména v oblasti geověd.​

Kontakt

vit.paszto@mvso.cz
kancelář B2.335

Konzultační hodiny

Po předchozí emailové domluvě.

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost