Výsledky vědy a výzkumu - RIV

RIV

Aktuální výsledky vědy a výzkumu jsou dostupné na portálu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Vybraná publikační činnost za odbobí 2016-2020

2017

  • Článek se SJR 0,242 (KHITILOVA E. 2017. The possibility of expert system application in czech small and medium-sized enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.Vol. 65, Issue 2. ISSN 1211-8516).

2016

  • Článek se SJR 0,242 (ZIMMERMANNOVÁ, J., ŠIROKÝ, J. 2016. Economic Impacts of Cigarette Taxation Development in the Czech Republic and the Slovak Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 64, no. 6, pp. 2191–2220. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201664062191).
  • Článek s IF 1,080 (PÁNEK, J., MAREK, L., PÁSZTO, V., VALŮCH, J. 2016. The Crisis Map of the Czech Republic: the nationwide deployment of an Ushahidi application for disasters. Disasters. doi:10.1111/disa.12221, Volume 41, Issue 1).
  • Článek se SJR 0,207 (ZIMMERMANNOVÁ, J., SKALIČKOVÁ, J., ŠIROKÝ, J. 2016.  What Can Tax Revenues Tell us about the Economic Activity of Regions? Economics and Sociology. Roč. 9, č. 1, s. 114-128. ISSN 2306-3459 .DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/8).