Workshopy pro základní a střední školy

Workshopy pro základní školy

Workshopy pro střední školy

Objednat workshop

Workshopy pro základní školy

Svět obchodu

Láká Tě obchodní branže, ale neumíš se v ní zorientovat? Chceš se stát skutečným obchodníkem, ale nevíš, jaké máš možnosti? Toužíš pracovat pro významnou obchodní společnost, ale netušíš, jak na to? Máš zájem a chuť na sobě pracovat? Skvělý začátek pro start Tvé budoucí kariéry!

Odborný garant: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Rodinný rozpočet

V rámci workshopu se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti financí, naučí se, z čeho se rozpočet skládá a k čemu slouží, pochopí podstatu plánování výdajů rodiny či domácnosti. Seznámí s typy výdajů a příjmů a také dostanou informace, jak mohou při financování rodinného rozpočtu pomoci banky či stát. Výstupem bude vytvoření si vlastního náhledu na finance a praktických nástinů na tuto problematiku.

Odborný garant: Ing. Eva Jílková, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Manager – máš na to?

Zajímá tě, co obnáší práce manažera? Nevíš, jaké dovednosti k tomu potřebuješ? Vyzkoušej si práci manažera nanečisto. Zahraj si zábavnou hru, při které se seznámíš se skutečným životem manažera a jeho základními dovednostmi.
 

Odborný garant: Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Etiketa v zaměstnání

„Dobré společenské chování je žádoucím aspektem při všech společenských událostech, ať už jde o návštěvu divadla, koncertu, banketu nebo rodinné události. Neméně důležité je dodržování zásad a pravidel zdvořilého chování, tedy etikety, na pracovišti. Díky respektování a dodržování těchto zásad Vás bude Vaše pracovní okolí nejen více respektovat, ale především Vás bude mít více v oblibě.“

Odborný garant: Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Rozhodování v kritických situacích

Nauč se dělat správná rozhodnutí. Simulační hra zaměřená na rozhodování v kritických situacích ti v tom pomůže. Načerpej informace, spolu s kolegy je v týmu vyhodnoť a zachraň jednoho z pěti pacientů nakažených zákeřným virem!

Odborný garant: Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Identitu máš jen jednu! 

Víte, jaké informace sdílí lidé na sociálních sítích a jaké hrozby jsou spojeny s jejich zneužitím? A proč by si měli dávat lidé pozor při instalaci nejrůznějších mobilních aplikací? Odpovědi na tyto otázky se studenti dozví na workshopu zaměřeném na téma bezpečnosti na sociálních sítí.

Odborný garant: Mgr. et Mgr. Radim Weiss
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Skutečná ekonomie

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč na dovolené utrácíme více než doma? Proč si někdy kupujeme i takové oblečení, které se nám nelíbí, a to jenom proto, že ho nosí naši kamarádi? Proč, peníze od babičky utratíme rychleji, než ty, které si vyděláme na brigádě? A proč, když si máme vybrat z více možností, si často nevybereme vůbec? Takovýchto ekonomických chyb je možné uvést mnoho. Dopouští se jich drtivá většina z nás a každý kvůli tomu přichází o spoustu peněz. Důvody těchto a jim podobných přehmatů se zabývá mladý vědní obor zvaný „Behaviorální ekonomie“. Základem tohoto oboru jsou vlivy psychologie a sociologie na naše ekonomická rozhodování. Pojďme společně tyto chyby pochopit a naučit se je nedělat.

Odborný garant: Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Start kariéry

Připravuješ se na vstup na trh práce? Hledáš práci a čeká Tě výběrového řízení? Rád/ráda se dozvíš, jak sestavit a napsat životopis, průvodní dopis a motivační dopis? Chceš si vyzkoušet přijímací pohovor a zjistit, jak zaměstnavatele zaujmout a uspět? Zajímají Tě nejčastější chyby uchazečů v rámci výběrového řízení a přijímacího pohovoru? „Úspěšný start kariéry“ versus „proč mě nikde nechtějí?“

Odborný garant: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Jak se dělá mapa

S mapami se v dnešní době setkáváme prakticky každý den. Provází nás ve škole, práci, televizních zprávách, předpovědích počasí, při plánování dovolené, řízení automobilu nebo pěších výletech. S mapami denně pracují také tisíce odborníků od dopravních inženýrů přes řidiče taxi až po profesionální záchranáře a na jejich kvalitě a přesnosti tak často záleží lidské životy. Cílem workshopu je posluchače seznámit s postupem vzniku tištěných i elektronických map od sběru vstupních dat až po tisk nebo zobrazení na monitoru nebo telefonu. V praktické části si posluchači vyzkouší sestavit mapu pomocí nejmodernějších technologií v prostředí webového prohlížeče a v prostředí GIS (geografického informačního systému).

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.'
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Workshopy pro střední školy

Perseus středoškolákem

Jakou roli v našich životech hrají příběhy a mýty? Co má společného sestup řeckého hrdiny do podsvětí s přípravou na obávanou písemnou práci z matematiky či známou větou „já klepu, ty mluvíš“ před vstupem do učitelského kabinetu? Cílem workshopu je studentům uchopitelnou formou představit a vysvětlit moudrost zaznamenanou v mýtech a poukázat na to, jak by ji studenti sami mohli prakticky použít při středoškolském studiu. Workshop je veden absolventem psychologie působícím na MVŠO.

Odborný garant: Bc. Max Vykoukal
Rozsah hodin: 2 vyučovací hodiny 

Start kariéry

Připravuješ se na vstup na trh práce? Hledáš práci a čeká Tě výběrového řízení? Rád/ráda se dozvíš, jak sestavit a napsat životopis, průvodní dopis a motivační dopis? Chceš si vyzkoušet přijímací pohovor a zjistit, jak zaměstnavatele zaujmout a uspět? Zajímají Tě nejčastější chyby uchazečů v rámci výběrového řízení a přijímacího pohovoru? „Úspěšný start kariéry“ versus „proč mě nikde nechtějí?Odborný garant: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA
Rozsah hodin: 2 vyučovací hodiny

Svět obchodu

Láká Tě obchodní branže, ale neumíš se v ní zorientovat? Chceš se stát skutečným obchodníkem, ale nevíš, jaké máš možnosti? Toužíš pracovat pro významnou obchodní společnost, ale netušíš, jak na to? Máš zájem a chuť na sobě pracovat? Skvělý začátek pro start Tvé budoucí kariéry!

Odborný garant: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA
Rozsah hodin: 2 vyučovací hodiny

Účetní: padouch nebo hrdina?

Všiml sis, že účetní bývají ve filmech či knihách často prezentováni v nepříliš dobrém světle? Jak moc to odpovídá realitě? A co je vlastně náplní práce účetního? Víš, že je rozdíl mezi účetnictvím a účtováním? Vším tě provede přednáška plná videoukázek a zábavných příkladů

Odborný garant: Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Rozsah hodin: 2 vyučovací hodiny 

Rozhodování v kritických situacích

Nauč se dělat správná rozhodnutí. Simulační hra zaměřená na rozhodování v kritických situacích ti v tom pomůže. Načerpej informace, spolu s kolegy je v týmu vyhodnoť a zachraň jednoho z pěti pacientů nakažených zákeřným virem!

Odborný garant: Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Identitu máš je jednu!

Víte, jaké informace sdílí lidé na sociálních sítích a jaké hrozby jsou spojeny s jejich zneužitím? A proč by si měli dávat lidé pozor při instalaci nejrůznějších mobilních aplikací? Odpovědi na tyto otázky se studenti dozví na workshopu zaměřeném na téma bezpečnosti na sociálních sítích.

Odborný garant: Mgr. et Mgr. Radim Weiss
Rozsah hodin: 2 vyučovací hodiny 

Manager – máš na to?

Zajímá tě, co obnáší práce manažera? Nevíš, jaké dovednosti k tomu potřebuješ? Vyzkoušej si práci manažera nanečisto. Zahraj si zábavnou hru, při které se seznámíš se skutečným životem manažera a jeho základními dovednostmi.

Odborný garant: Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Etiketa v zaměstnání

Dobré společenské chování je žádoucím aspektem při všech společenských událostech, ať už jde o návštěvu divadla, koncertu, banketu nebo tchyně. Neméně důležité je dodržování zásad a pravidel zdvořilého chování, tedy etikety na pracovišti.

Odborný garant: Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Behaviorální ekonomie

Proč máme potřebu při placení cizí měnou utrácet více peněz? Proč nás tíží vysoká finanční částka hrazená kreditní kartou méně, než kdybychom měli stejnou sumu platit v hotovosti? Takovýchto ekonomických omylů je možné uvést mnoho. Důvodem těchto přehmatů je tzv. duševní účetnictví, kterým se zabývá obor „behaviorální ekonomie“, tedy vliv psychologie a sociologie na naše ekonomické rozhodování.

Odborný garant: Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Jak úspěšně rozjet podnikání a (ne)začínat na zelené louce?

S využitím názorných ukázek budou žáci seznámeni se základními problémy při vstupu do podnikání. Stěžejní částí workshopu budou úvahy nad hlavními problémy spojenými s rozjezdem podnikání, zapracovaného do podnikatelského plánu. Sestavení business plánu by mělo být jednou ze základních činností před samotným založením firmy. Případnému podnikateli by se tak měly urovnat myšlenky a záměry, které by měly vést k úspěšnému začátku podnikání. Žákům bude vysvětlena základní problematika s poukázáním na nejdůležitější problémové oblasti, a to nejen s důrazem na ekonomickou stránku podnikání.

Odborný garant: Ing. Petr Novák, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Formy mezinárodních ekonomických vztahů a vnější obchodní politika.

Workshop studentům představuje základní formy mezinárodních ekonomickcýh vztahů a podstatu jejich fungování. Prostřednictvím výukové myšlenkové mapy budou schopni vstřebat velké množství informací a osvojit si základní znalosti v oblasti vnější hospodářské politiky.

Odborný garant: Ing. Eva Jílková, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Rodinný rozpočet

V rámci workshopu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti financí, naučí se, z čeho se rozpočet skládá a k čemu slouží, pochopí podstatu plánování výdajů rodiny či domácnosti. Studenti se seznámí s typy výdajů a příjmů a také dostanou informace, jak mohou při financování rodinného rozpočtu pomoci banky či stát. Výstupem bude vytvoření si vlastního náhledu na finance a praktických nástinů na tuto problematiku.

Odborný garant: Ing. Eva Jílková, Ph.D.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Způsoby studia aneb jak se dostat k požadovaným informacím nejen ve škole 

Doba se mění, technologie rozvíjejí a možnosti rostou. Jaké jsou dnešní způsoby učení? Jaké metody učení studentům vyhovují? Co může bý velkým pomocníkem? Jak získávání potřebných informací může usnadnit studium i normální život? Interaktivní workshop, který nabídne přehled dostupných variant a zapojí studenty do diskuze. Workshop je reakcí na online studium v době Covidu, kde jsme začali používat nové/jiné metody. Tento workshop shrunuje klasické metody, nové metody učení a nastiňuje nový trend do budoucna.
 

Odborný garant: Ing. Eva Jílková, Ph.D., Dr. Miroslava Závadská, BSc. MSc.
Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Objednávka workshopu

 • Vyberte
 • Manager – máš na to?
 • Rozhodování v kritických situacích
 • Svět obchodu
 • Identitu máš jen jednu!
 • Rodinný rozpočet
 • Etiketa v zaměstnání
 • Skutečná ekonomie
 • Jak se dělá mapa
 • Start kariéry
 • Vyberte
 • Perseus středoškolákem
 • Start kariéry
 • Svět obchodu
 • Účetní – padouch nebo hrdina?
 • Rozhodování v kritických situacích
 • Identitu máš je jednu!
 • Manager – máš na to?
 • Etiketa v zaměstnání
 • Behaviorální ekonomie
 • Rodinný rozpočet
 • Jak úspěšně rozjet podnikání a (ne)začínat na zelené louce?
 • Způsoby studia aneb jak se dostat k požadovaným informacím nejen ve škole
 • Formy mezinárodních ekonomických vztahů a vnější obchodní politika.