Změny v rozvrhu

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Vážené studentky, vážení studenti posledního ročníku bakalářského a magisterského studia,

vzhledem ke stávající situaci se vedení školy rozhodlo upravit termíny odevzdání vašich kvalifikačních prací.

Dle harmonogramu aktuálního akademického roku byste měli odevzdat vaše kvalifikační práce
do 31. 3. 2021. Vedení školy se však rozhodlo tento termín prodloužit o 14 dní, tudíž je všem studentům posledních ročníků umožněno práce do systému IS/STAG odevzdávat do 14. 4. 2021.

Vaše výtisky můžete průběžně odevzdávat na studijní oddělení až do pátku 16. 4. 2021.

Přejeme vám hodně zdraví a úspěšné dokončení vašich prací!

INTERNATIONAL WEEK & INTERNATIONAL DAYS OF SCIENCE

V termínu od 19. do 23. dubna se koná International Week a mezinárodní konference International Days of Science (IDS).

Prezenční studenti v tyto dny nemají výuku – účastní se obou akcí.
Kombinovaní studenti mají výuku dle rozvrhu.