Změny v rozvrhu

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Vážené studentky, vážení studenti posledního ročníku bakalářského a magisterského studia,

vzhledem ke stávající situaci se vedení školy rozhodlo upravit termíny odevzdání vašich kvalifikačních prací.

Dle harmonogramu aktuálního akademického roku byste měli odevzdat vaše kvalifikační práce
do 31. 3. 2021. Vedení školy se však rozhodlo tento termín prodloužit o 14 dní, tudíž je všem studentům posledních ročníků umožněno práce do systému IS/STAG odevzdávat do 14. 4. 2021.

Vaše výtisky můžete průběžně odevzdávat na studijní oddělení až do pátku 16. 4. 2021.

Přejeme vám hodně zdraví a úspěšné dokončení vašich prací!

VÝUKA VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU XNOM

Výuka předmětu XNOM se ve středu 3. 3. 2021 nekoná. Náhrada proběhne následující týden, tj. ve středu 10. 3. 2021 od 17:30 do 19:15.

Bc., 2. ročník PEM, prezenční forma

Středeční výuka předmětu XPE2 (Podniková ekonomika 2) bude probíhat od 8:00 do 11:15 pro obě skupiny (1. i 2. skupina). 

Cvičení 2. skupiny z předmětu XFU2 s Ing. Menšíkem, Ph.D. bude probíhat ve středy od 11:30 do 13:00.

Výuka předmětů XDPK a XDPKI v době distanční výuky

Výuka předmětů XDPK a XDPKI (dle rozvrhu) je do odvolání zrušena. Po zlepšení epidemiologické situace proběhne výuka jednotlivých skupin prezenčně (blokově)​.
O důležitých změnách (bloková výuka, další zadání úkolů a pod.) budou studenti v předstihu informováni​.