Hospodářství regionu

Manažeři excelence

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
manažerka excelence
+420 587 332 318
jarmila.zimmermannova@mvso.cz

Rámec:

  • Prostorová ekonomika - Spationomy

  • Hospodářská politika, regionální ekonomika - pokročilé ekonomické analýzy

Vše s maximálním využitím informačně-komunikačních technologií.

Lekce:

Bc. Ekonomika a management
– Aplikovaná hospodářská politika
– Veřejná ekonomika
– Veřejné finance

Mgr. Ekonomika a management
– Prostorová ekonomika

Pre/Post/MBA – Healthcare Innovations
– Prostorové analýzy zdravotnických zařízení
– Prostorové analýzy pacientů a jejich nemoci

ERASMUS+
– Mezinárodní kurz Spationomy – prostorová ekonomika
– Mezinárodní kurz Spationomy II - simulační hry

Věda a výzkum:

Spationomy 2.0: Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games (ERASMUS+ KA2) - realizace

Předurčení k úspěchu: Multikriteriální model rozhodování municipalit pro ekonomické posílení jejich rozpočtů (GAČR standardní) – příprava

Development of methods for assessing the impact of carbon emissions on the formation of sustainable strategies in Europe and Russian regions (GAČR bilaterální) – příprava

Business:

Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou – spolupráce ve formě konzultací a pomoci při zpracování BP a DP studentů, vypracované práce a analýzy studentů slouží v praxi pro potřeby OHK Olomouc

Expertní služby pro veřejnou správu
– Olomoucký kraj

Partneři: 

ČR
– Univerzita Palackého (Katedra geoinformatiky – prof. Voženílek a jeho tým)
– Ministerstvo financí ČR (odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, ředitel Ing. Hrdlička)
– Ministerstvo životního prostředí ČR (oddělení 251 – Oddělení ekonomických analýz, vedoucí Ing. Krejčová)
– Platforma pro bioekonomiku (vedoucí platformy doc. Hájek, participace v ekonomické sekci)

International
– V rámci projektu ERASMUS+ Spatinomy 2.0 – Německo (Bochum), Slovinsko (Maribor), Holandsko (Utrecht) - realizace
– TU Dublin – konference, publikace, projekty do budoucna - příprava
– RUDN Moskva – smlouva o spolupráci, podaný projekt - realizace
– University Siedlce - konference, publikace, projekty do budoucna - realizace
– Budapest Business School - publikace, projekty do budoucna - realizace